Vad är härdat glas?

Härdat Floatglas uppnås genom att värma glaset till 650-700oC och därefter snabbt kyla ner det genom att blåsa kall luft på glasets båda sidor, då uppstår ett glas som är 4-5 gånger starkare än vanligt glas.

När dragfastheten för vanligt glas är 40 MPa (N/mm2) så är termiskt härdat glas 120-200 MPa (N/mm2). Termiskt härdade glasets säkerhet är beroende av tjockleken, om den har behandlade fasade kanter och om det finns urtag i den.

Det termiskt härdade glaset ändrar också struktur om det skulle gå sönder, istället för stora vassa farliga bitar som det blir med ohärdat glas, så går härdat glas sönder i små flisor vilket medför att det är mindre risk att man skadar sig.

Tillåtna temperaturgradient kan vara upp till 150-2000C.

 

 

Glasstech OÜ Telefonen: +46 76 08 02 558 E-mail: info@glasstech.ee