Lamineeritud klaas

Pildid / laminated_glass_constructionLamineeritud klaaside omadusi käsitleb standard EVS-EN ISO 12543, osad 1-6.

Vastavalt standardile EVS-EN ISO 12543-1 nimetatakse lamineeritud klaasiks kooslust, kus üks või mitu klaasilehte on ühendatud ühtseks tervikuks ühe või mitme polümeerse vahekilega.

Standard EVS-EN ISO 12543-2 defineerib nõuded lamineeritud ohutule klaasile. Vastavalt nimetatud standardile klassifitseeritakse lamineeritud klaas ohutuks klaasiks (safety glass), kui kooskõlas standardiga prEN 12600 läbi viidud klaasi katsetused (nn. pendli katsed) annavad tulemuse, mis vastavad vähemalt klassi 3B nõuetele.

Klaaside (k.a. lamineeritud klaaside) turvalisuse aste (security categories) määratakse standardi EVS-EN 356 alusel. Vastavalt nimetatud standardile kukutatakse klaasile kas 100 mm läbimõõduga 4,11 kg raskune raudmuna või püütakse mehhaanilise kirvega raiuda klaasi sisse etteantud suurusega ava.

Lamineeritud klaasid jagunevad:

PVB lamineeritud klaasid

PVB-lamineeritud klaasid saadakse, kui kaks või enam klaasilehte liidetakse omavahel kokku ühe või mitme tahke polüvinüülbutural (PVB) kilega. Vastav protsess viiakse läbi kõrgel temperatuuril ja kõrge rõhu all. Nii saavutatakse floatklaasiga praktiliselt identne nähtava valguse läbipaistvus/­läbilaskvus.

PVB lamineeritud klaasi purunemisel üldjuhul ei teki inimesele ohtlikke kilde ja purunenud klaas säilitab suure tõenäosusega oma esialgse kuju ja mõõtmed (jääb raami sisse). Lamineerimine muudab klaasi ohutuks ja turvaliseks, kusjuures turvalisuse aste sõltub nii klaaside paksusest, kokkulamineeritud klaaside arvust kui ka plastik-vahekile paksusest.

Pakume erineva kooslusega tootesarjadesse STRATOBEL ja STRATOPHONE kuuluvaid PVB lamineeritud klaase. STRATOBEL PVB lamineeritud klaasid on kas kirkad või nn. opaallamineeritud (piimjad).

Vaiklamineeritud klaasid

Vaiklamineerimise puhul tekitatakse klaasilehtede vahele tahke kile. Selleks tahkestatakse keemiliselt või ultravioletkiirgusega vedel vaik. Meetod lubab lamineerida nii tavalisi floatklaase kui ka termiliselt karastatud- ja dekoratiivklaase.

Vastavalt lamineeritud klaaside rakendusotstarbele kasutatakse erinevate omadustega vaikusid. Nii on võimalik saada väga hea turvalisusastmega klaase või siis suurepäraste heli levikut tõkestavate omadustega klaase.

Vajadusel võib ka vaiku toonida ning muuta kile seeläbi läbipaistvaks või läbipaistmatuks. Vaigu toonimise võimalused on aga piiratud ja hetkel pakume järgmist värvivalikut:

  • Golden Yellow
  • Lemon Yellow
  • Burnt Orange
  • Leaf Green
  • Racing Green
  • Scarlet Red
  • Aqua Blue
  • Royal Blue

NB! Toonitud vaiklamineeritud klaaside servadesse jääb 6 mm laiune värvitu äär.

Glasstech OÜ Telefon: +372 5350 2444  E-mail: info@glasstech.ee